Vítejte na stránkách České společnosti podpory zdraví (ČSPZ)

ČSPZ aktivně podporuje širokou veřejnost v zájmu o vlastní zdraví, zdravý životní styl a snaží se ji zapojovat do vytváření zdravých životních podmínek.

Pořádá proto semináře, kurzy a konference, spolupodílí se na realizaci výzkumů, vydávání publikací a tvorbě audiovizuálních programů, iniciuje a ve spolupráci s odbornými lékaři vede projekty zaměřené na oblast zdraví.